Nasza
Genealogia

Rodzinny portal genealogiczny

Rodzina Rody Grodzieńskie XVII-XX wiek

Start

LOGO_SRG_01.gif (83 KB)

 

 

Stowarzyszenie Rodów Grodzieńskich
01-949 Warszawa, ul. Jana Kasprowicza 119A/2

KRS 0000684080
REGON 367679556

NIP 1182148297

Rachunek bankowy 77 1750 0012 0000 0000 3791 5629

http://www.rodygrodzienskie.pl/

e-mail:

rody.grodzienskie@gmail.com

srgkhg@gmail.com

 

 

BAZA RODÓW GRODZIEŃSKICH
Dostęp do serwisu tylko dla zarejestrowanych użytkowników po wykupieniu abonamentu.

 

INFORMACJE O BAZIE DANYCH

ABONAMENT

REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

AKTUALNY STAN BAZY

 

Podstawowym celem tego projektu jest stworzenie komputerowej bazy danych zawierającej informacje o rodach zamieszkujących obszar Grodzieńszczyzny. 
Do bazy wprowadzane będą informacje wynikające z ksiąg metrykalnych parafii rzymsko-katolickich w zakresie chrztów, ślubów i zgonów. Uzupełnienie stanowić będą również księgi cerkwi unickich i prawosławnych, ponieważ jak wykazują  przeprowadzone analizy, wielu mieszkańców tych obszarów było wyznania greko-katolickiego i prawosławnego lub z innych przyczyn dokonywali obrządków religijnych  w okolicznych cerkwiach. Baza obejmie nie tylko rodziny szlacheckie, ale również chłopskie i mieszczańskie danego obszaru/parafii.

 

Pod pojęciem „Rody Grodzieńskie” należy rozumieć przede wszystkim rodziny zamieszkujące obszar Dekanatu Grodzieńskiego w okresie 1796-1915. Według opisów  parafii litewskich
z 1784 roku Dekanat składał się z następujących parafii:

 

Cel dalekosiężny

 

Zebranie wiedzy na temat mieszkańców całej dawnej Guberni Grodzieńskiej w okresie lat 1796-1915. Być może z czasem projekt zostanie rozszerzony o lata kolejne. Jest to potężne przedsięwzięcie biorąc pod uwagę, że w 1891 roku Gubernia liczyła ponad 1,5 mln mieszkańców. W skład Guberni wchodziło 9 ujezdów/powiatów (do 1843 roku było ich osiem) – białostocki, bielski, brzeski, grodzieński, kobryński, prużański, słonimski, sokólski, wołkowyski. Gubernia Grodzieńska utworzona została na ziemiach zabranych I Rzeczypospolitej. Każdy powiat to potężna ilość parafii wielu wyznań tworzących poszczególne Dekanaty: grodzieński, wołkowyski, sokólski…

 

W przypadku rodzin szlacheckich baza uzupełniana będzie o informacje wynikające ze źródeł historycznych, takich jak: Metryka Litewska, Volumina Legum, księgi sądów ziemskich, księgi Deputacji Wywodowej, spisy urzędników WKL, spisy podymnego, itp. W przyszłości pozwoli to na stworzenie rozległej monografii rodów szlacheckich Grodzieńszczyzny.